"Conformity Of European" "Avrupaya Uygunluk Belgesi" CE belgesi, bir ürünün Avrupa birliği standartlarına uygun olarak insan sağlığına, hayvan, bitki yaşam ve sağlığına, çevre ve tüketicinin korunması açısından standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Eğer bir ürün Avrupa birliği ülkelerine satılacaksa malların serbest dolaşımını sağlayabilmek için malların CE işaretini taşıması gerekmektedir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.


ce belgesi ce belgesi